Några av mina rockbilder

Olika rockartister plåtade på enklast tänkbara sätt: Iso 800-3200, manuellt fokus eller af, befintligt ljus.Ibland långa slutartider + blixt med synk på 2:a ridån. Canon och Nikonkameror använda.