Folkhemska Bilder

Ett försök att skildra vårt folkhem. Kommer att succesivt fyllas på med bilder. Såväl nya som gamla.